联系我们   Contact
  联系我们   Contact
  搜索   Search
  你的位置:首页 > 联系我们

     博美机床有限公司 

   地址:江苏无锡市钱桥茜城荟534

                  安徽博望高新技术产业园

        国际销售部服务部:

   电话:0510-88399646

                  13914292616

   传真:0510-84060051

   客服热线:+86-13914292616


        国内销售部服务部:

   电话:0510-89032483

   传真:0510-84060216

   客服热线:+86-13621519948

         网址:WWW.GOLDBALLMACHINE.COM